Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


TÁMOP

 

Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében részt vesz a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés innovatív intézményekben” címû pályázatban.

Program címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés-innovatív intézményekben

Program száma: TÁMOP- 3.1.4/08/2-2008-0130

Támogatás: 14 966 500 Ft

Projekt összes költsége: 14 966 500 Ft

Projekt kezdete: 2009. 06. 01.

Projekt vége: 2010. 08. 31.

A projekt célja, célcsoportja, feladatterve
A kompetencia alapú oktatás bevezetésével azt szeretnénk elérni, hogy tanulóink a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek. Nem mondunk le az ismeretek elsajátításáról, vagyis „ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés” megvalósításáról sem. Tanítványaink kompetencia alapú oktatás keretében olyan készség- és képességfejlesztésben vesznek részt, amely lehetõvé teszi, hogy a tanult ismereteket a mindennapi élethelyzetekben alkalmazni tudják.
Ennek érdekében a programban résztvevõ pedagógusok, és intézményünk valamennyi dolgozója vállalta, hogy az ehhez kapcsolódó képzéseket elvégzik, s tudásukat, tapasztalataikat megosztják egymással, s folyamatos önképzéssel fejlesztik módszertani-szakmai ismereteiket.
A kompetencia alapú oktatás alkalmazásának megfelelõen pedagógiai programunkat és a helyi tantervünket módosítjuk. Az átdolgozott programnak megfelelõen felmenõ rendszerben bevezetjük a szövegértés-szövegalkotás, matematika kompetencia alapú oktatását, IKT (Információs és Kommunikációs Technológia) kompetenciákat.
Fontos feladatunknak tekintjük, hogy iskolánkban az új, korszerû tartalmak és módszertanok, a digitális kultúra eszközrendszerének következetesen alkalmazzuk.
Mivel intézményünkben 40% feletti a hátrányos helyzetû gyermekek száma, ezért a szocio-kulturális hátrányok csökkentése érdekében az IPR tartalmak megjelennek pedagógiai munkánk minden területén. Célunk, hogy a hátrányos helyzet ne okozzon veszélyeztetettséget, a kialakult hátrányok csökkenjenek.


TÁMOP-os projektjeink:


Témahetünket 2010. márc. 16 és márc. 22 között bonyolítottuk le:

A VÍZ VILÁGA ÉS KÖRNYEZETÜNK


A három hetet meghaladó projektunkat 2010. ápr. 12-tõl máj. 05-ig tartottuk:

OTTHONUNK ÉLÕVILÁGA


Júniusi két napos projektunk: 2010. június 7-8.

VALAHA MADARAK VOLTUNK