Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2021-2022

Magyargéci Gárdonyi Géza Általános Iskola Tagiskolája

3131 Sóshartyán, Petőfi út 39-43.

Tel/Fax: (06-32) 404-026

Email: soshartyaniskola@freemail.hu

 

ŐSZI NAPOK A SÓSHARTYÁNI ISKOLÁBAN

„Őszi jeles napok”

 

A projekt célja:

 Megismertetni a gyerekekkel a hazai és nemzetközi jeles napokat, jellegzetesen az évszakhoz kapcsolódva.

 Az alsó tagozaton tanító kollégákkal megbeszéltük a lehetséges napokat, melyekkel a projekt foglalkozhat. Természetesen gyermekeink életkori sajátosságait, hozott tudásukat figyelembe véve.

A következő jeles napokból válogattunk:

 • szeptember 22. Őszi nap- éj egyenlőség
 • szeptember 30. A népmese világnapja
 • október 1. A zene világnapja
 • október 4. Az állatok világnapja
 • október 16. A kenyér világnapja
 • október 18. A testvérek világnapja
 • október 21. Földünkért világnap
 • október 24. Az origami világnapja
 • október 28. Az animáció világnapja
 • október 31. Mindenszentek napja
 • szüret

 Minden tanító a hozzá közel álló műveltségi területből választott feldolgozandó témát. Így, úgy gondolom nemcsak számunkra, hanem gyermekeink számára is szórakoztató és változatos programokat tudtunk nyújtani, mellyel nemcsak látókörüket tágítottuk, tudásukat mélyítettük, hanem igazi élményt tudtunk nyújtani.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

 • anyanyelvi kommunikáció,
 • természettudományi kompetencia,
 • szociális kompetencia,
 • esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség

 

 

Munkaformák, módszerek:

 Csoportos, kiscsoportos, egyéni.

 A 3. és 4. osztályos tanulók összevont csoportjára terveztem a munkát.

 Ezen belül kisebb csoportokat alkottunk, a gyerekek dönthették el, hogy kivel dolgoznak szívesen, így kettes, hármas, négyes csoportok alakultak. A csoportokon belül-általában- egyedül dolgoztak a gyerekek, de egymás munkáját segítették. Így az egy csoportban tevékenykedő gyerekek azonos munkadarabot készítettek.

 Tanári előadás, magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, munkáltatás, játék.

 

Reflexió, produktumok:

 A projektet 3 napra terveztük (október 18, 19, 20.), minden kolléga egyéni döntés alapján használta ki a napokat. Természetesen segítettük egymást a programok lebonyolításában avagy a munkadarabok befejezésében.

 Október 18.

 Számomra ez a nap az előkészítés napja volt, ebben még nem vettek részt a gyerekek.

 Az állatok világnapját, az origami világnapját és magát az őszt, mint évszakot, természeti szépséget szerettem volna ötvözni a munkánkban.

 A hétfői nap az elkészítendő munkákhoz való sablonok megalkotását, a mintadarabok elkészítését, a használandó színes papírok gazdaságos nyírását jelentette (megelőzve ezzel azt, hogy pazaroljuk a papírt vagy bármilyen anyagot, amit használunk)

Október 19.

  Mindkét osztályban volt környezet óra, így az előkészítés, az évszakról való ismereteink felelevenítése, az állatokról szóló ismereteink tágítása ezeken az órákon megtörtént. Az énekóra keretében ősz témájú dalokat hallgattunk.

 A délutáni foglalkozás keretében, mindkét osztály elsősorban egy-egy őszi fát készített el. A különbséget a fa lombjának elkészítése jelentette. A harmadikosok a lombot papírlánc elemeiből alakították ki, a negyedikesek legyező hajtogatással alakították ki a leveleket. Két 3 fős csoport dolgozott a fák elkészítésén. Két csoport, legyező hajtogatás technikájával 1-1 bagolyfejet készített. A többi kisgyerek az előző napon készült munkáikat fejezte be, besegítve azoknak a gyerekeknek is, akik a fán illetve a bagolyfejen munkálkodtak.

Október 20.

 Ismételten volt környezet óra a két osztályban, így tudtuk folytatni a beszélgetést az őszről, az állatok őszi életéről, az állatok télre való készülődéséről. Énekórán tovább folytattuk az ősz témájú dalokat hallgatását, kiegészítve ritmustapsolással, dobolással, mozgással.

 A délutáni foglalkozáson a kiscsoportok különböző állatokat, különböző technikával alkottak, forgószínpad szerűen. Készítettünk nyuszi fejet és kutyát origami technikával; bárányt nemezből; hollót boszorkánylépcső hajtogatással; csigát fonalragasztással, süni ragasztással.

Október 21.

 Az elkészült munkákból a kollégákkal kiállítást rendeztünk.

Október 22.

 A kiállítás megtekintése a gyerekekkel.

                                                                               Készítette: Horváth-Gaudi Andrea

 

Munka közben:

fa1.jpg        fa2.jpgvagas.jpg 

fa-tablan.jpg

korong.jpg

 

 

 

 „Őszi jeles napok”

 

Projekt megvalósítója: Bacsáné Balázs Katalin

A projekt időtartama: 2021. október 19-21.

Projekt célja:

- Az őszi ünnepek alkalomhoz illő megünneplésének tudatosítása

- Az ősz sokrétű megismerése

- A természeti környezet megfigyeltetése, védelme

- Egészséges életmódra nevelés

- Minél több sikerélményhez jussanak a tanulók tevékenységük közben

- Egymásra és másokra figyelés képességének fejlesztése

- Együttműködés képességének fejlesztése

- Kreativitás fejlesztése

- Esztétikai érzék fejlesztése

- Szabálytudat alakítása

 

Fejlesztendő kompetenciák:

- közösségépítés

- kreativitás

- olvasás, szövegértés

- lényegkiemelés

- problémamegoldó gondolkodás

- ábrázolás, rajz

- képzelet

- emlékezet

- saját vélemény megfogalmazása

- türelem, tolerancia

- együttműködési képesség

 

Munkaformák, munkamódszerek : Frontális, csoportmunka, egyéni munka

Tervezett produktumok:

- Feladatlapok

- Süni színes papírból

Kulturális foglalkozás

 

Ssz

Tevékenységek

Munkaformák

Megjelenő produktumok,

 dokumentumok

1.

 

Zenehallgatás:

Gryllus Vilmos: Őszi falevél

 

Frontális

 

https://www.youtube.com

watch?v=OoN3yNrYjWY

2.

3 csoportba osztjuk a gyerekeket. Mindenki húz egy kártyát, az alapján besorolja magát, melyik csapatba tartozik.

(Levél, zöldség, gyümölcs)

Felelősök választása:

 • Szóvivő – ő beszél
 • Futár – ő jön a feladatért
 • Csendmester- ügyel a csendre
 • Kapitány – felel a rendért

Választanak csapatnevet.

Frontális

Csoportmunka

Képkártyák:

levélképek, zöldség és

 gyümölcsök képei

3.

Légzőgyakorlat:

Kis terpeszállásban végezzük, laza testtartással.

Kis terpeszállásban végezzük, laza testtartással:

Most ért véget a nyári zápor, szívjuk be orrunkon a levegőt, szájon ki.

Egyre erősödő hangon:

 •  

Bence kedvence a fekete lepke.

 

Frontális

Légzőgyakorlat

 

4.

Népi mondóka tanulása

Elmentem én a szőlőbe szőlőt szedegetni

Utánam jött a kishúgom szőlőt csipegetni.

Beszaladtunk a nádasba sípot csináltatni,

az én sípom csak azt mondja:

Díb-dáb, daruláb, ketten vegyünk egy bundát.

 

Frontális

Mondóka

5.

Feladatlapokat kapnak a csapatok.

 1. Feladat: Válaszd ki, melyek az ősz jellemzői

Csoportmunka

Feladatlap

 

6.

Népdal éneklése: Hull a szilva a fáról

 

Frontális

Daléneklés közösen

7.

Feladatlap 2. feladata:

Kösd össze az őszi szólásokat a jelentésükkel!

 

Csoportmunka

 

Feladatlap

 

8.

Találós kérdések az őszről:

-Esik eső, csepereg, sárga levél lepereg

A nap is már rövidebb, melyik évszak lehetek? ( ősz )

-Volt ám nekem zöld kabátom, azt viseltem egész nyáron,

nagyot nőttem pár hét alatt, zöld kabátom kettészakadt. ( dió, gesztenye)

-Sok-sok gyöngyszem együtt lakik, levelekkel takarózik

lehet lila, kék vagy sárga, ha megérett, hordó várja. ( szőlő )

-Nincsen kezem, nincsen fejem, csak palástom, s hosszú nyelem.

Napsütésben itthon hálok, de ha esik, utcán járok. ( esernyő )

-Sünilabda, zöld a szine, ősszel pottyan le a fűbe.

Benne barna golyó lapul, nagyot pottyan, hogyha gurul. ( gesztenye )

 

Frontális

Csoportmunka

Feladatlap

9.

Zenehallgatás:

A cinege cipője

Frontális

https://www.youtube.com/watch?v=kFgn6pXV6HQ

10.

Értékelés, összegzés, jutalmak kiosztása

Frontális

Ajándékok

 

MELLÉKLET

 

 1. Válaszd ki, melyek az ősz jellemzői:
 • hűvös reggelek
 • kánikula
 • rövidebb nappalok
 • madárvonulás
 • csípős fagyok
 • hóviharok
 • betakarítás
 • szüret
 • rügyező fák
 • réteges öltözködés
 • avarszőnyeg
 • hóember

 

   2.  Kösd össze a szólást a jelentésével:

Megérik, mint ősszel a kökény.Öregségére jön meg az esze.

Lesz még szőlő, lágy kenyér.Lesz még jó sorunk.

Sok szüret volt azóta.Régen történt.

Búsul, mint akinek a szőlőjét megcsípte a dér.Nagyon búsul, szomorú.

Egy férges diót sem adnék érte.Semmit sem ér.

Későn érő alma tovább tart.Alapos, gondos munka lehet tartós,

 •  

 

 •  
 •  

Munkaformák, munkamódszerek

 •  

1.

Irodalom órán beszélgetés az őszről

-Milyen évszakok vannak?

-Milyen az őszi időjárás?

-Milyenek az őszi színek?

-Mi történik a természettel?

-Mit csinálnak az állatok?

-Hogyan öltözködünk ősszel?

-Milyen ünnepek vannak?

 

 

 

 •  

 

 •  
 1.  

Technika órán süni készítése színes papírból

Frontális, egyéni

Színes papír

Sablon körülrajzolása

Nyírás, hajtogatás,ragasztás

 

Színes papírból süni

 

 

Irodalomórán beszélgettünk az őszről. Jó hangulatban telt a beszélgetés. A gyerekek nagyon sok mindent tudtak az évszakról. Megbeszéltük milyen az időjárás, hogyan öltözködünk, mi történik a természettel, az állatok elköltöznek, vagy elbújnak. Megbeszéltük az ünnepeket is, az őszi munkálatokat a mezőgazdaságban. Mindenki hozzászólt valamelyik témához, mondott sok-sok okos dolgot.

 

Technikaórán barna kemény papírból sablon alapján sünit kivágtunk, csináltunk neki szemet, orrot, majd tarka színes papírokból hajtottunk tüskéket és azokat felragasztották a sünire.

Fegyelmezetten, ügyesen, ütem szerint haladtunk, követték az utasításokat. Nagyon szép munkák születtek, volt aki több, volt aki kevesebb tüskét ragasztott fel. Nagyon tetszettek nekik a munkáik, óra végén értékeltük mindenkiét. Örültek mások sikerének. Mindenki kezéből szép és értékelhető munkák születtek.

Délután a napköziben az alsó tagozat részére csináltam kulturális foglalkozást, melynek témája az ősz volt.

A foglalkozás elején légzőgyakorlattal, mondókával melegítettünk be, nagyon tetszett nekik, ügyesen megtanulták. A csapatoknak választottam kapitányt, aki rangidős volt, majd kis kártyák alapján a gyerekek a megfelelő csapatba ültek. (levél, zöldség, gyümölcs) Választottak csapatnevet, csendmestert, futárt és szóvivőt.

Hallgattunk őszi dalt, énekeltünk is.

Kaptak feladatlapot is, a nagyobbak elolvasták a kérdést és válaszokat. Együtt megbeszélték, a kisebbeknek is sok okos hozzászólásuk volt. Voltak persze nagyon passzívak is.

Érdekesnek találták és tudták is a feladatokat, amelyek az őszhöz kapcsolódó találós kérdések voltak. A szólások egy kicsit nehezebben mentek, nem mindegyik jelentését tudták.

Az őszre jellemző tulajdonságokat szinte kivétel nélkül tudták.

A végén értékeltük a munkájukat, megbeszéltük, ki hogyan érezte magát.

Kérték, hogy máskor is csináljuk ilyet.

Jó hangulatban telt a délután, mindenki jól érezte magát.

 

 

Sóshartyán, 2021. 10. 20.        

                                        Bacsáné Balázs Katalin

                                                                            

     sunis1.jpgsunis2.jpg

 

 

 

 

 

 

legzogyak.jpgmunka.jpg