Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az ősz kincsei projekt

 

oszi-levelek.jpg„Az ősz szépsége

A világ sok színe
A fények játéka
Csupa harmónia.”

 

 
                
Az ősz kincsei
 Három napos projekt
 
 A projektet szervező pedagógusok:
Sőregi Melinda
Fehér Annamária

 Szilágyi Kitti

Mócsány Alexandra
 
 
A projekt paraméterei:
 
A projekt típusa:
Rövid távú projekt (3 nap)
 
A projekt időpontja:
2013. 10.16-2013.10.18.
 
A megvalósítás helye:
Magyargéci Gárdonyi Géza Általános Iskola Tagiskolája
 
Bevont tanulócsoportok:
1-4. évfolyamos tanulók
 
 
 
A projekt céljai:
 
 
 
Oktatási cél
Pedagógiai cél
Produktum
Értékelés
A közvetlen és
tágabb természeti
környezet
megismerése.
Önálló ismeretszerzési
képesség fejlesztése.
Felfedeztetés.
 
Őszi levelek,
termések gyűjtése.
 
Egyéni tevékenység
értékelése
Az ősz
szépségeinek, varázslatos színvilágának megfigyelése.
 
Érzelmi nevelés.              Esztétikai érzék
fejlesztése. Kreativitás fejlesztése.
 
Levelek gyűjtése.
A levelekből különböző kompozíciók készítése.
Az elkészült produktumok szerint.
Őszi termések (gyümölcsök, egyéb termések) megismerése.
 
Tapasztalás útján új ismeretek szerzése, a már meglévő ismeretek bővítése.
Őszi termések gyűjtése, osztályozása.
Zöldség-kompozíciók készítése.
Közös élményszerzés.
Esztétikum alapján
Az őszhöz kapcsolód
képzőművészeti alkotások, versek, dalok, mondókák
megismerése.
Esztétikai érzék
fejlesztése.
Anyanyelvi kompetenciák erősítése.
A tanulók által
készített beszámolók,
bemutatóanyagok.
Projektzáró ünnepi műsor.
Önértékelés,
nevelői értékelés
Őszi munkák.
Ismeretek bővítése. Tevékenységek által önálló ismeretszerzés.
Illusztráció készítése az őszi munkák témakörében.
Véleményalkotás a
közös munkálkodásról
A környezetvédelem
fontossága
A környezetünkben lévő szépségek felismerése, megóvása.
Környezettudatos
magatartás
fejlesztése
Esztétikai érzék.
 
Termésbábok, termésképek, levél lenyomatok készítése, kiállítás
rendezése.
 
Véleményalkotás a
közös munkálkodásról, a csoportok munkájáról.
 
Az egészséges életmód,
táplálkozás, a
vitaminok
jelentősége
Egészséges
életmódra nevelés.
Gyümölcsök
gyűjtése, közös
elfogyasztása (gyümölcssaláta készítése)
Közös munka, elkészült produktum alapján.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tervezés:
 
*   téma és időpontok meghatározása
*   tevékenységvállalások összegyűjtése a nevelőtestületből
*   tanulmányi kirándulás megszervezése
*   községi könyvtárral, védőnővel való egyeztetés
*   a projekt publikálására vonatkozó egyeztetés
 
Humán erőforrások:
 
*   gyermekek természetes kíváncsisága, tudás iránti vágya, meglévő ismeretei
*   a pedagógusok szaktudása
*   partnerek együttműködése (védőnői hálózat, Községi Könyvtár)
 
Tárgyi erőforrások:
 
*   őszi gyümölcsök: szőlő, alma, körte, szilva, barack, dió.
*   gyűjtött termések: gesztenye, makk, dió, falevelek
*   termésgyűjtő kosárka
*   újságpapírok
*   olló, ragasztó
*   só-liszt gyurma alapanyagai
*   tempera,ecsetek
*   kések, tálak, vágódeszkák
*   fényképezőgép, kamera
*   színes papírok, szalagok,
*   dísztökök, kukoricaszemek, tökmag
 
 
A projektről rövid leírása:
 
Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy minden tanév elején megrendezésre kerülnek az Őszi projektnapok, mely idén az Ősz kincsei- Három napos projekt elnevezést kapta.
Ebben a három napban a délelőtti és délutáni foglalkozások, programok is az őszi évszak szépségei, varázslatos színvilága köré csoportosultak. E mellett a projekt témaköre kiterjedt az őszi munkák, a szüret a befőzés, illetve az egészséges táplálkozás területeire is.
A projekt tervezésekor, és a kivitelezésében is lényeges szempont volt, hogy felkeltse a gyermekek érdeklődését, tudásvágyát, legyen kedvük a különféle tevékenységekbe, tanórai foglalkozásokba aktívan bekapcsolódni. Lényegesnek tartottuk, hogy a tervezett programok az élményszerűséggel, ismeretszerzéssel egyensúlyban alkalmat adjanak a kompetenciaterületek változatos fejlesztésére is.  A szociális -, az anyanyelvi-, a matematikai-, a természettudományi kompetenciák-, a hatékony, önálló tanulás, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciaterületek egyaránt helyet kaptak a három nap eseménysorozatában.
A programok sorát egy rövid, vidám hangulatú megnyitó indította el. A bevont évfolyamok tanulói közül néhányan versekkel, népdalokkal, és őszi gyermekdalokkal nyitották meg a projektet.
A könyvtárlátogatás elsőstől a negyedikes gyermekig a hét egyik meghatározó élménye volt. A könyvtári órákon a gyerekek felidézték az ősszel, könyvtárlátogatással kapcsolatos ismereteiket, őszi verseket, meséket kerestek a szebbnél szebb mesekönyvekben, verses kötetekben. Belefeledkeztek a könyvek világába.
A délutánt a rossz idő miatt a Misi Mókus kalandjai című rajzfilm zárta. A gyerekek a mese segítségével belebújhattak a vidám kis mókus bőrébe, s általa megismerkedhettek számos más erdei állattal, illetve az erdei élettel is. A mese nemcsak a kalandozásra, de a verstanulásra is lehetőséget adott.
A következő nap is élményekben gazdagon indult, hiszen az egészséges életmód jegyében az 1-4. osztályos gyerekek sportvetélkedőn vettek részt, ahol az alma, a dió, a gesztenye a vetélkedő lényeges szereplői voltak.
Ezen a napon az óvodások is látogatást tettek az első osztályban, ahol egy vidám hangulatú, játékos foglalkozásnak lehettek részesei. Az ovisok együtt énekeltek, szavaltak az elsős gyerekekkel, közösen megtanultak egy őszi versikét is.
 
 
Délután nagy szükség volt az ügyes kezekre, fantáziára, kreativitásra az Őszi csodák elnevezést viselő kézműves délutánon. A gyerekek forgószínpad szerűen váltva egymást változatos tevékenységekben próbálhatták ki magukat. Készíthettek gyurmából gyümölcskosarat, őszi fát színes papírból, termésképet, kifestették az előző nap elkészített só-liszt levélkéket is.
A pénteki nap elé nagy várakozással néztek a gyerekek. Az első órában az 1-2. osztályos gyerekek a tanító nénik segítségével gyümölcssalátát készítettek. Amíg a gyümölcssaláta lassan elkészült átismételték az őszi gyümölcsöket, megvizsgálták a különböző gyümölcsök magját, illetve, hogy a munka jobban menjen, őszi dalokat énekeltek. A harmadik osztályosok a vitaminok fontosságáról beszélgettek.
Ezen a napon került sor a projektzáró ünnepi műsorra, melyre a gyerekek már a hét eleje óta lázasan készülődtek.
A műsort egy kis emlékeztetővel indítottuk, melyben röviden beszámoltunk az elmúlt napok eseményeiről, programjairól.
Az ünnepi műsort az ötödik osztályosok indították a Zene az kell című dallal, mely megteremtette a kellő hangulatot. Ezek után a népdaloké volt a főszerep, hiszen a projekt során fontosnak tartottuk a népi hagyományok tiszteletét, így a témához kapcsolódó népdalok feldolgozását.
Az első osztályosok őszi versekkel, és Móra Ferenc A cinege cipője című megzenésített versével örvendeztették meg a közönséget. A kis elsősök rendkívül belopták magukat mindenki szívébe, amikor a zene dallamát,szövegét különféle bájos mozgásokkal kísérték. Petőfi Sándor Itt van az ősz című, méltán kedvelt verse is helyet kapott a műsorban. A versmondó kislány olyan átéléssel szavalta a verset, hogy pár percre a közönség is egy őszi erdőben találta magát.
A második osztályosok műsora az őszi termések köré szerveződött, így ezekkel kapcsolatos verseket, dalokat adtak elő. Rövid műsoruk zárásaként Szalóki Ági Ősz című dalát adták elő cigány és magyar nyelven egyaránt. Nagy sikert aratott, amikor a koreográfiában megjelent a roma kultúra is, hiszen az egyik kislány cigány tánccal is kedveskedett a közönségnek.
Az ünnepi műsort a 6. osztályosok vidám hangulatú műsora zárta, akik vidám hangulatú népdalokat énekeltek.
A műsor után a gyerekek, és a vendégek is megnézhették a projekt során készített alkotásokból rendezett kiállítást. A kiállító teremben a hangulatot halk zene, és a projekt képeiből összeállított rövid vetítés is fokozta.
A gyerekek nem győzték mutogatni egymásnak és szüleiknek is alkotásaikat, de kíváncsiak voltak egymás munkájára is. A kiállított munkák között voltak az őszi munkákat idéző képsorok, papírmunkák, termésképek, gyurmából készített gyümölcskosarak, levéllenyomatok, és só-liszt gyurmából formált őszi árnyalatokban pompázó levelek.
A kiállítás során jó volt látni a gyerekek sugárzó arcát, végtelen mosolyát, ahogyan alkotásaikat büszkén mutogatták egymásnak, szüleiknek.
 
A projekt értékelése
 
A projekt megvalósította az előzetesen kitűzött célokat. Legyen szó, akár az önálló tapasztalatszerzésről, ismeretek bővítéséről, a hatékony önálló tanulásról, játékosságról, élmények gazdagításáról, a kreativitás,fantázia, a környezettudatos magatartás fejlesztéséről.
Amellett, hogy a gyerekek saját tapasztalataik által ismerhették meg jobban az őszi évszak szépségeit, az őszi munkákat, fejlődött emlékezetük, szókincsük, olvasástechnikájuk, javult lényegkiemelő képességük, térbeli tájékozódásuk, megfigyelőkészségük.
A tanulók mindvégig aktívan tevékenykedtek, mindenki bekapcsolódott a csoport/osztály munkájába, a közös tevékenységekbe, beszélgetésekbe, illetve a rájuk bízott szorgalmi, vagy kötelező feladatokat képességeikhez mérten a legjobban igyekeztek megoldani.
A projekt sikerét legfőképpen a gyerekek,de a szülők pozitív visszajelzései is igazolták. A projekt a tanulók képességeinek fejlődését vizsgálva is sikeresnek mondható. A kooperatív csoportmunkák segítségével fejlődtek szociális kompetenciáik, a tolerancia, az együttműködő készség, és az egymásra való odafigyelés tekintetében is.
Az összehangolt munka, a megfelelő szervezés is hozzájárult, hogy egy sikeres projektet zárhattunk.
 
 
 

az-osz-kincsei-002.jpg

 

az-osz-kincsei-008.jpg

 

 

az-osz-kincsei-058.jpg

 

az-osz-kincsei-073.jpg

 

p1120805--640x427-.jpg

 

az-osz-kincsei-079--640x427-.jpg

 

az-osz-kincsei-082--640x427-.jpg

 

az-osz-kincsei-083--640x427-.jpg

 

az-osz-kincsei-084--640x427-.jpg

 

az-osz-kincsei-085--640x427-.jpg

 

az-osz-kincsei-087--640x427-.jpg

 

az-osz-kincsei-088--640x427-.jpg

 

az-osz-kincsei-2-008--640x427-.jpg

 

az-osz-kincsei-2-012--640x427-.jpg

 

az-osz-kincsei-2-015--640x427-.jpg

 

az-osz-kincsei-2-022--640x427-.jpg

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.