Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MESE projekt 2013

 

 

tamop.png

TÁMOP 3. 1. 4.-08/2-2008-0130
„Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés Sóshartyán községben”
„A mese – A csodák birodalma”

Három hetet meghaladó projekt
a
Gárdonyi Géza Általános Iskola Sóshartyáni Tagintézményében
 
2013. április 08-április 30.
 

mese.jpg

 
 
„A hallott mesével indul az olvasóvá nevelés. Nem lesz jó olvasó az, aki nem hallgatott elég mesét. A sok mesét hallgató gyermek későbbiekben is jó – értő és élvező – olvasóvá lesz. „

Vekerdy Tamás gyermekpszichológus
 
 
A mesék ideje soha nem jár le. A mesékre mindig szükség volt, van és lesz, hiszen mindenki vágyik a varázslatra, a borzongásra, a csodák átélésének élményére.
A mese ugyanakkor rendkívül hasznos és nélkülözhetetlen a gyermekek fejlődése szempontjából, hiszen annak segítségével gazdagodik fantáziája, szókincse, a mese szereplőivel azonosulva átélhet különböző helyzeteket, feloldhatja a benne felgyűlt feszültséget. A felnövekvő gyermeknek óriási szüksége van arra, hogy átlássa az egyszerű emberi kapcsolatokat, szimpatizáljon a hősökkel, és felismerje a rosszakarókat. A főhősök bőrébe bújva éli át a veszélyt, a megmenekülést, az örömöt, a bánatot, vesz részt kalandokban, harcol az igazságért, és nyeri el méltó jutalmát – vagy büntetését. A kicsikben így – tehát nem direkt módon - rögzülnek az erkölcsi tanulságok. A gyermek figyelmét az olyan történet köti le a legjobban, amelyik szórakoztatja és felkelti a kíváncsiságát. De életét csak akkor gazdagítja, ha fejleszti intellektusát, ha mozgásba hozza képzeletét, ha eligazítja érzelmeiben, ha megbékíti félelmeivel és vágyaival, és megoldásokat is javasol. Ezeknek a kritériumoknak az egész gyermekirodalomból leginkább a népmesék felelnek meg. A jó mese titka, hogy mindig a gyermek valóságos lelki és érzelmi színvonalán fejti ki hatását. A példák megértetik a gyermekkel, hogy súlyos gondjaira létezik átmeneti vagy végleges megoldás. A mesében (és így az életben is) a problémákat nem lehet elkerülni, a küzdés, a harc elválaszthatatlan az emberi élettől. A mese mindig jól végződik, ha a hős felveszi a küzdelmet, bátor, szembeszáll az igazságtalanságokkal, akkor legyőz minden akadályt.
A mesék nem csak szórakoztatnak, nevelnek is: útmutatást, kapaszkodót nyújtanak bizonyos élethelyzetekben, segítenek a személyiség fejlődésében.
 
 
 
A projekt megvalósításának ideje:
2013. április 08-április 30.
 
A projekt megvalósításának helye:
Gárdonyi Géza Általános Iskola Sóshartyáni Tagintézménye- Sóshartyán
 
Célcsoport:
A 4. osztály
 
További bevont tanulók: Az iskola összes alsó és felső tagozatos diákja
 
A Projekt célja:
·         olvasóvá nevelés,
·         mesék megszerettetése,
·         olvasás és könyvek iránti intenzív érzelmi élmények keltése,
·         cél, hogy a könyvtár, mint lehetséges szabadidő eltöltés helyszíne merüljön fel,
·          tolerancia, az együttműködés,
·         közösségépítés, a közös munka öröme,
·         a kifejezőképesség fejlesztése,
·         az esztétikai képesség fejlesztése.
·         cselekedtetéssel, önálló tapasztalatszerzés által a már meglévő ismeretek gazdagítása, új ismeretszerzés,
·         személyiségfejlődés,
·         önmegvalósítás segítése,
·          ismeretek rendszerezése, felhasználása,
·         IKT kompetenciák fejlesztése, az információkeresés technikájának fejlesztése.
 
Fejlesztendő kompetenciák:
·         együttműködő készség
·         kommunikációs készség
·         szociális készségek (empátia, türelem, tolerancia)
·         rendszerező készség
·         lényegkiemelő képesség
·         információkezelő –képesség
·         tanulási képesség
·         figyelem, koncentráció
·         megfigyelőkészség
·         emlékezet
·         kreativitás
·         fantázia
·         előadói képesség
·         önbizalom, pozitív énkép
 
Tervezett produktumok:
·         rajzok
·         képregények
·         Power Point-os bemutatók
·         mesék
·         mesekönyvek
·         bábok: síkbábok, fakanálbábok, zokni bábok
·         plakátok
 
Munkaformák, módszerek:
·         frontális, páros, egyéni és csoportmunka
·         cselekedtetés, megfigyelés, beszélgetés, beszéltetés, tanári kérdés, tanári közlés magyarázat, ellenőrzés, értékelés
·         differenciálás
·         kooperatív technikák alkalmazása
·         csoportalakítás, csapatkapitányok kiválasztása, csoportfejlesztés
·         önálló ismeretszerzés, szövegalkotás
 
 
A program részletes leírása:
 
1. hét: „Tréfás mesék hete”
 

HÉTFŐ
 
(ápr. 08.)
 
KEDD
 
(ápr. 09.)
SZERDA
 
(ápr. 10.)
CSÜTÖRTÖK
 
(ápr. 11.)
PÉNTEK
 
(ápr. 12.)
 
1210:
Projektmegnyitó a tornateremben. A programok ismertetése.
 
1-8. o.
 
 
 
Délelőtt:
Animáció készítése
 
4. o. 8. o.
 
1430:
Suli-mozi
 
1-8. o.
 
1030:
Látogatás a könyvtárban – Mesék olvasása
1-4. o.
 
1430:
Rajzverseny – Illusztrációk készítése mesékhez
1-8. o.
 
 
Délelőtt:
Animáció készítése
 
7. o.
 
Délelőtt:
Animáció készítése
6. o.
 

 
 
2013. április 08.
Iskolánk tagintézmény-vezetője, Szilágyi Edit köszöntötte a megnyitón résztvevőket, szülőket, tanárokat, diákokat. Szilágyi Kitti tanító néni köszöntőjében elmondta, hogy az előző évekhez hasonlóan az idei tanévben is különböző izgalmas feladatokkal várják az érdeklődő tanulókat, amelyekkel még színesebbé, gazdagabbá teszik az iskolában töltött napokat. A beszéd után Oláh Boglárka 4. osztályos tanuló „A bugyuta ember” című tréfás mesével örvendeztette meg a hallgatókat. A történet után Szilágyi Kitti tanító néni egy Power Point bemutatóval ismertette „ A mese – A csodák birodalma” című projekt programját.
 

 

 

 

mese1.jpg

 

mese2.jpg

 

Április 09.

A diákok „Suli-mozi” keretén belül megnézték A szépség és a szörnyeteg című rajzfilmet. A vetítés 14:30-kor kezdődött. Amíg az érdeklődők gyülekeztek, az 1970-es, 1980-as években a televízióban sugárzott és ma is kedvelt animációs filmeket nézhettek meg. A programon résztvevő pedagógusok: Fehér Annamária, Mulicza Zsuzsanna, Sőregi Melinda és Szilágyi Kitti.
 

mese3.jpgmese4.jpg

Április 10.

Délelőtt az alsós diákjaink a magyarórák alkalmával osztályfőnökeik kíséretében ellátogattak a sóshartyáni könyvtárba. Ági néni (a könyvtáros néni) megmutatta, hogyan rendszerezik a különböző olvasmányokat. A diákok leginkább az ifjúsági regények, valamint a mesekönyvek közül válogattak. Sokak érdeklődését felkeltették azonban a különféle lexikonok is. Nagy örömünkre többen is jelentkeztek, hogy szeretnének beiratkozni.

mese5.jpgmese6.jpg

 

  
 

mese7.jpgmese8.jpg

 

 

 

mese9.jpgmese10.jpg

 

 

mese11.jpgmese12.jpg

 

Szerdán délután a rajzversenyen az egész iskola képviseltette magát. Az egyik tanteremben az 1-3. osztályos kisdiákok a „Kedvenc mesehősöm”, a 4-8. osztályos tanulóink egy másik teremben a „Meseillusztráció, mesejelenet” kategóriákban csillogtathatták meg rajztehetségüket. Színes ceruzát, zsírkrétát és filctollat használhattak a versenyzők.

mese13.jpg

 

mese14.jpg

 

mese15.jpg

 

mese16.jpg

 
Ezen a héten az informatikaóra keretén belül a Paint és a Power Point alkalmazások segítségével a gyerekek számukra kedves, érdekes mesékhez készítettek illusztrációt, vagy Power Point bemutatót.
 
2. hét: „Állatmesék hete - A mi mesekönyvünk!”
 

HÉTFŐ
 
(ápr. 15.)
 
KEDD
 
(ápr. 16.)
SZERDA
 
(ápr. 17.)
CSÜTÖRTÖK
 
(ápr. 18.)
PÉNTEK
 
(ápr. 19.)
 
Délelőtt:
Animáció készítése
5. o. és 8. o.
 
0855:
A hét programjainak ismertetése
 
 
 
 
Délelőtt:
Képregény készítése
6. o.
 
1430:
„Hol volt, hol nem volt…” – saját mese írása csoportokban
1-8. o.
 
Délelőtt:
Képregény készítése
5. o.
 
1430:
Mesekönyv készítése
 
1- 8. o.
 
Délelőtt:
Képregény készítése
4. o. és 7. o.
 
 
 
Délelőtt:
Képregény készítése
6. o.

 
 
Április 16.
A szokásos időpontban, 14:30-kor kezdődött a meseíró-verseny, amelynek témája a 2. hét lévén az állatmese volt. Sokakat izgalommal töltött el ez a program. Az 1. és 2. osztályos tanulók Fehér Annamária és Mulicza Zsuzsanna tanító nénik segítségével dolgoztak. A 3-8. osztályos gyerekek már előre kialakították a csoportokat, s úgy foglaltak helyet a teremben. Amíg a feladat során a diákokat segítő pedagógusok kiosztották az eszközöket, addig a csapatok Sőregi Melinda tanító nénivel felelevenítették az állatmesék jellemzőit, valamint, hogy melyek a magyar állatmesék legkedveltebb szereplői: a medve, róka, farkas, sün, a macska, kutya, ló, nyúl, egér, béka, oroszlán. Meseírás közben Pintér Éva tanár néni és Szilágyi Kitti tanító néni folyamatosan segítették az alkotókat, a helyesírási hibák kiküszöbölésében.
 

mese30.jpg

mese31.jpg

 

mese33.jpg

 

mese32.jpg

mese34.jpg

 

mese35.jpg

 

mese36.jpg

 

mese37.jpg

 
Április 17.
Ezen a napon egy igazán különleges feladatot kaptak a gyerekek. Az előző délután megírt mesékhez kellett mesekönyvet készíteniük. Színes ceruzát, zsírkrétát, filctollat egyaránt lehetett használni. Minden csapat a mese hosszának megfelelő méretű lapokat választott. A mesék tagolása után megtervezték, hogyan is nézzen ki a könyv, mi legyen a borítón, hogy helyezzék el a szöveget és a képeket. Dénes Dóra Tünde, Szilágyi Kitti tanító nénik és Bodor Norbert tanár bácsi a 3-4. osztályosokat, illetve a felső tagozatos diákokat, Fehér Annamária és Mulicza Zsuzsanna tanító nénik pedig az 1-2. osztályos gyerekeket segítették
 

mese40.jpg

 

mese41.jpg

 

mese42.jpg

 

mese43.jpg

 
A második héten, a rajzórák alkalmával képregényeket terveztek, rajzoltak diákjaink.
 
3. hét: „A magyar mesék, rajzfilmek hete”

HÉTFŐ
 
(ápr. 22.)
 
KEDD
 
(ápr. 23.)
SZERDA
 
(ápr. 24.)
CSÜTÖRTÖK
 
(ápr. 25.)
PÉNTEK
 
(ápr. 26.)
 
0855:
A hét programjainak ismertetése
 
Délelőtt:
Képregény készítése
5. o. és 8. o.
 
1430:
Kézműves – Bábok készítése
1-8. o.
 
 
 
1430:
Mesemondó verseny
 
1-8. o.
 
1000:
Kerek Perec Egylet műsora
 
 
 
 

 
Április 23.
A kézműves foglalkozáson különböző bábokat készítettek a gyerekek a pedagógusok segítségével. A kisebbek és nagyobbak egyaránt örömmel vetették bele magukat a munkába. A szebbnél szebb alkotások között megtalálhatók síkbábok (kartonból és hurkapálcából), kicsi és nagy fakanálbábok, zokni bábok.
 

mese45.jpgmese46.jpg

 

mese47.jpg mese49.jpg

 

 

mese48.jpg

 
Felhasznált eszközök:
krepp papír, karton, hurkapálcika, anyag maradékok, fonalak, gombok, ragasztó (folyékony, cellux), ragasztópisztoly, filctollak, színes ceruzák.
  
Április 24.
14:30-kor kezdődött a Mesemondó verseny. Iskolánk növendékeinek magyar mesékből kellett válogatniuk.
Díjazottak:
Az I. helyezést Oláh Erzsébet 1. osztályos tanuló, a II. helyezést Danyi Rebeka 5. osztályos diákunk érte el. A III. helyen Bocsó Dominika 1. osztályos tanulónk végzett. Különdíjban részesült: Oláh Boglárka Rita 4. osztályos tanuló.
A zsűri tagjai: Dénes Dóra Tünde, Sőregi Melinda tanító nénik, valamint Pintér Éva és Vinczéné Nagy Andrea tanár nénik voltak.

mese50.jpg

 

mese51.jpg

 

mese52.jpg

 

mese53.jpg

 
Április 25.
Délelőtt vendégünk volt a Kerek Perec Egylet, amely frenetikus interaktív meseelőadásával mosolyt csalt kicsit és nagyok arcára egyaránt. Andrássy Ferenc és Paluch Norbert a „Kalap” című humoros darabot adták elő sok tánccal, zenével fűszerezve. A művészek a performansz alatt népi hangszereket (furulya, dob) is megszólaltattak.

mese62.jpg

mese60.jpg

 

mese63.jpg

 

 

mese61.jpg

 

 

 

4. hét: „Itt a vége, fuss el véle!”

HÉTFŐ
 
(ápr. 29.)
 
KEDD
 
(ápr. 30.)
SZERDA
 
(máj. 01.)
CSÜTÖRTÖK
 
(máj. 02.)
PÉNTEK
 
(máj. 03.)
 
0855:
A hét programjainak ismertetése
 
1430:
Mesevetélkedő
1-8. o.
 
 
1100:
Projektzáró ünnepség
1-8. o.
 
1130:
Projekt során készített alkotásokból összeállított kiállítás megnyitója, a kiállított tárgyak megtekintése.
 
 
 
 
 
A munka ünnepe
 
 
 
 
 
 

 
 
Április 29.
A mesevetélkedő Nagy Gyöngyvér tanító néni irányítása alatt zajlott. A gyerekeknek 5 fős csapatokat alkotva 7 próbát kellett kiállniuk. A csoportokat a vetélkedőre egy Meseországból érkezett levél hívta meg.
 
 
1.      próba:
Levélrészletből kellett kitalálni, melyik meseszereplő írhatta a sorokat.
2.      próba:
Hétmérföldes csizmában, Meseországban kivel találkozhattunk? Tarka-barka apróhirdetések
3.      próba:
Tarka-barka apróhirdetésekből, amelyeket mesehősök írtak kellett kitalálni, melyik mesében járunk.
4.      próba:
Mézeskalács-házikó: cérnára felfűzött kekszek evése kéz nélkül (időre)
5.      próba:
Próba, szerencse: meseszámok jelölése a lottószelvényen találós kérdések alapján
6.      próba:
Háry János leleplezése. Ki kellett javítani a mese hibás elemeit.
7.      próba:
Segíts Hamupipőkének! Lencse, borsó, bab szétválogatása időre.
 
I.                   helyezett: Mézeskalács csapat. Tagjai:
Rácz Vanessza Beáta 6. osztályos, Berki Karolina 7. osztályos, Danyi Julianna, Göndös Krisztina és Lakatos Roland 8. osztályos tanulók.
II.                helyezett: Hétmérföldes csizma csapat. Tagjai:
Berki Letícia 1. osztályos, Baranyi Brigitta, Baranyi Ramóna, Oláh Boglárka Rita és Oláh Vivien 4. osztályos tanulók.
III.             helyezett: Manóország csapata. Tagjai:
Balázs Márió, Danyi Dávid, Danyi Márk Kevin, Danyi Renátó és Rácz Márió 4. osztályos tanulók.
 

mese20.jpg

 

mese21.jpg

 

mese23.jpg

 

mese22.jpg

 
Április 30.
Projektzáró ünnepség.
A rendezvényt Szilágyi Kitti tanító néni nyitotta meg.
A rövid köszöntő után három 4. osztályos diák előadta a Paraszt meg az ördög című tréfás mesét. Ezt követően az 1. és 2. osztályos tanulók mutatták be táncos produkciójukat a Mézga család című mese főcímdalára. Felkészítő tanárok Fehér Annamária és Nagy Gyöngyvér. A kedves kis műsor után Szilágyi Kitti tanító néni beszédében összefoglalta, mi minden történt a projekt során, milyen produktumok születtek a délelőtti és a délutáni foglalkozásokon. Ezután következett a díjak, oklevelek kiosztása azon tanulóinknak, akik helyezést értek el a versenyek alkalmával. A műsort a 4. osztályos tanulók „Lúdas Matyi” című bábelőadása zárta. Felkészítő tanáruk: Sőregi Melinda.
A projekt utolsó mozzanataként a megírt mesékből, az elkészített illusztrációkból, mesekönyvekből, különböző bábokból megrendezett kiállítást tekinthették meg az érdeklődők, szülők, diákok, tanárok.
 
A projekt értékelése:
A projekt témáját úgy választottam, hogy az előző évekhez képest valami újat, de a korábbi projektekhez hasonlóan kicsik és nagyok számára egyaránt érdekes programok szervezésére adjon alkalmat. A legtöbb feladat (rajzok, illusztrációk készítése, mese írása, mesekönyv készítése, képregények alkotása, különböző bábok kreálása, mesevetélkedő) alsó és felső tagozatosok számára is izgalmas, figyelemfelkeltő volt, és akadtak olyan programok is, amelyek kifejezetten a negyedik osztálytól (képregény készítését, Paint programmal illusztráció vagy Power Point-os bemutató készítését) hirdettünk meg. A sok színes program között mindenki kedvére válogathatott.
Nagy sikere volt az alsó tagozatosok könyvtárlátogatásának. Örömömre szolgált, hogy többen jelezték a könyvtáros Ági néninek, hogy a jövőben is szeretnének gyakran ellátogatni az intézménybe olvasgatni vagy épp könyvet kölcsönözni.
Szervezőként örülök, hogy iskolánk tanulói minden programon szép számmal megjelentek, jól érezték magukat, mosollyal az arcukon és élményekkel a szívükben térhettek haza a délutáni elfoglaltságokról. A projekt sikerét mi tükrözhetné jobban a fotókon is látható elmélyülten dolgozó vagy éppen vidáman mosolygó gyermekeknél, a rengeteg csodás produktumnál. Azt hiszem, mindnyájan, akik ezen a mesés, több mint három héten át tartó projekten részt vettek, büszkék lehetnek magukra. Remélem, diákjaink nem csak ezen élményekkel gazdagodva, hanem a mesék, történetek, kapcsán az olvasást megkedvelve és gyakorolva folytatják tanulmányaikat. Bízom benne, hogy ez a generáció felnőttként, szülőként egyre többet olvas majd gyermekeiknek.
 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.