Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Húsvéti témahét 2012

 

NYUSZIVÁRÓ a Sóshartyáni Iskolában
 
„ Néked int a hóvirág,
S a barka bontja bársonyát.
Itt a tavasz:kikelet,
S a Húsvét is közeleg.”
                                                                      /Devecsery László:Húsvét részlet/
 
A TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0130 pályázathoz kapcsolódóan 2012. március 29. és április 4. között Nyusziváró címmel témahét került megrendezésre a Gárdonyi Géza Általános Iskola Sóshartyáni Tagintézményének 2. és 8. osztályos tanulói részére.
 

meli.jpg

 
A témahét célja:
 
 • A húsvéti ünnepkör megismerése, ünnepi hangulatkeltés,
 • Népszokásokkal és néphagyományokkal való ismerkedés,
 • Az ünnep szerepe a családok életében. Egymás szokásainak megismerése.
 • Együttműködés, kommunikációs képesség fejlesztése,
 • Megfigyelőképesség és szókincs fejlesztése,
 • Környezetvédelem,
 • Esztétikai érzék fejlesztése,
 • Játék, munka, tanulás komplex megjelenítése általi ismeretgazdagítás.
 
Fejlesztendő kompetenciák:
 
 • Kreativitás fejlesztése
 • Esztétikai érzék fejlesztése
 • Együttműködési készség fejlesztése
 • Anyanyelvi-, beszéd-, kommunikációs készségek bővítése
 • Emlékezet fejlesztése
 • Szókincs fejlesztése
 • Olvasás, szövegértés fejlesztése
 • Mozgáskultúra fejlesztése
Érintett műveltségi területek:
 
 • Magyar nyelv- és irodalom
 • Rajz és vizuális kultúra
 • Ének-zene
 • Történelem
 • Testnevelés és sport
 • Etnika
 • Matematika
 • Idegen nyelv
 • Biológia
 • Környezetismeret
 
A témahét várható eredményei:
A témahét bizonyára sok új ismeretet fog nyújtani a gyerekek számára, tudni fogják, hogy a hagyományokat tisztelni és ápolni kell.  A megtapasztalás, a saját munka öröme reményeink szerint még maradandóbb, és az életben is használható tudáshoz fogja őket juttatni. A résztvevő tanulóknak sikerélményt és jó kedvet fog adni ez a hagyományostól eltérő módon feldolgozandó téma. A közös alkotás során megérzik azt, milyen jó együtt dolgozni, eredményt elérni együtt. Fontosnak fogja magát érezni a tanuló a jól működjön csoportban, hiszen neki is feladata van abban.
 
A 2. és a 8. osztály részletes programja:
 
                                      Nyusziváró Témahét 2. osztály

Csütörtök 03. 29.
Húsvét története, jelképek
Szövegfeldolgozás
 
Csoport munka
 
 Kézműves
Nyuszi, bari készítés
Egyéni munka
 
 
 
 
 
Péntek 03. 30.
Pumukli: A húsvét
Mese megbeszélése,
totó
Csoport munka
 
Állatsimogatás
 
 
4. óra
Kézműves
Kézre nyuszi festés
 
 
Szövegfeldolgozás
Móra Ferenc: A húsvéti tojások
Csoport munka
 
Hétfő 04. 02.
Dörmögőék kalandjai
Mesefeldolgozás
Csoport munka
 
Húsvéti takarítás
 
 
 
Nyuszifű ültetés
 
 
 
Zsenilia állatok
 
 
 
Kedd 04. 01.
Tojásfestés
 
 
 
Pom-pom meséi: A csipogó húsvéti tojás
Mesefeldolgozás
 
 
Sportvetélkedő
 
 
 
Szövegfeldolgozás
Gárdonyi Géza: A kis csacsi meg a nagy nyuszi
Alekszej Tolsztoj: A kérkedő nyúl
Csoport munka
 
Szerda 04. 04.
Projektzárás
 
 
 
Kiszehajtás
 
 
 

 
 

mucik.jpg

 
 
Nyusziváró Témahét 8. osztály

 
Magyar
Húsvét története, jelképei, népszokások
Szövegfeldolgozás
 
Rövid filmnézés
Csoport munka
Pintér Éva
Magyar/Etnika
Húsvét a cigány családoknál
Beszélgetés
 
Totó kitöltése
 
 
Egyéni munka
Pintér Éva
Kémia
A kölni
Szövegfeldogozás
Filmnézés
Csoport munka
Pintér Éva
Technika
Zsenilia-dekor készítés
Páros munka
Bodor Norbert
Rajz
Tojás készítése
 
Egyéni munka
Szilágyi Edit
Péntek 03. 30.
Állatsimogatás
 
 
4. óra
Földrajz
A Húsvét-szigetek
Szövegfeldolgozás
Film megtekintése
 
Bodor Norbert
Hétfő 04. 02.
Magyar
Húsvét a magyar irodalomban
Húsvéttal kapcsolatos szólások, közmondások
Versek
 
 
 
 
Totó
Kooperatív módszer
 
 
 
 
Pintér Éva
Etnika
Húsvéti locsoló versek, sms-ek gyűjtése az interneten
Locsolótojás, sms-tojás elkészítése
 
 
Egyéni munka
Pintér Éva
Húsvéti nagytakarítás
 
 
 
Kedd 04. 01.
Angol nyelv
Az angol húsvét, húsvéttal kapcsolatos szavak, kifejezések
 
Csoport munka
Páros munka
Szilágyi Kitti
Magyar
Villőzés-kiszehajtás
Szövegértés
Totó
Csoport munka
Pintér Éva
Délután
Kiszebábu készítése
 
Csoportmunka
Pintér Éva
Szerda 04. 04.
Projektzárás
 
 
 
Kiszehajtás
 
 
 

 

8.-rajz.jpg

 
 
 
„Minden osztály” programja:
 
A Nyusziváró témahetünket projektnyitó műsorral kezdtük, az iskola tanulóit és a vendégeket tájékoztattuk programjainkról. A környezettudatos magatartás céljából meghirdettük a Húsvéti nagytakarítást, rendrakást a tantermekben, valamint az iskola udvarát és környezetét szebbé varázsoltuk a szemét felszedésével. 
Iskolánk hagyományát folytatva kézműves délutánt szerveztünk, ahol többfajta húsvéti csodákat alkothattak tanulóink. Az elkészült művek között volt ajtódísz, tojástartó, csipesz-nyuszi, képeslap, húsvéti állatok, nyuszi hintó. A következő napon Locsoló-kupát rendeztünk, a falu pályáján, valamint az iskola tornatermében versenyezhettek az 1-4. osztályos tanulóink.
A témahetet az öt nap alatt készült produktumok kiállításával zártuk, melyet a szülők és a helyi óvodások is megtekintettek. 
 

kisze1.jpg

 

kisze2.jpg

 
 
A tanulók véleménye:
 
„Nagyon jól éreztem magam ezen a héten. Érdekes volt és foglalkoztató.”
„Nekem a legjobban a sorverseny tetszett, mert az én osztályom nyert. „
„ Nagyon jól éreztem magam, mert mi voltunk a házigazdák.”
„ Sok mindent megtudtam a régi szokásokról, amiből a legjobban a kiszehajtás tetszett, mert a bábut körbevittük a faluban.”
 
 
Kitűzött feladatainkat a változatos tevékenységek biztosítása mellett jó hangulatban sikerült megvalósítani. A napi programok és tevékenységek nagy élményt jelentettek; sok ismerettel és még több élménnyel lettek gazdagabbak nemcsak a gyerekek, hanem mi, pedagógusok is.
 
 

kiall1.jpg

 

kiall2.jpg

 

kiall3.jpg

 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.