Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Advent projekt 2011.

 

„Gyertyalángtól csillagfényig”

 
Három hetet meghaladó projekt
a
Gárdonyi Géza Általános Iskola Sóshartyáni Tagintézményében
2011. november 28-december 21.
 
Készítette: Mulicza Zsuzsanna
                   és 
                         Vinczéné Nagy Andrea
 
 
 
 
 
 
 
 
A magyar népi hagyomány kulturális örökségünk. Olyan tudást őriz, mely hosszú évszázadokon át csiszolódott, kristályosodott, s végül kinccsé, a magyar nép kincsévé vált. A gyermekekhez közel áll a néphagyomány által közvetített világ. Segít beilleszkedni az élet ritmikus rendjébe, megélheti saját gyökereit a népmeséken, népi játékokon át egészen az ünnepekig. A mai gyerekek élethelyzete viszont távol áll a népszokások világától. Ezért tartja iskolánk kiemelt feladatának a néphagyomány ápolását, tiszteletét.
December havában egyik jeles nap a másikat éri. Az ünnepek lehetőséget adnak arra, hogy kizökkenjünk a hétköznapokból. Mivel közösségben éli át a gyermek, ezért erősítik az összetartozást, a kisebb-nagyobb csoporthoz való kötődést. Az ünnepek megélése, átélése segíti az ünnepelni tudást, mely a családi otthonokban tovább folytatódik. Az elsőadventi gyertyagyújtástól karácsonyig számos jeles naphoz, ünnephez fűződő program szervezésére nyílik lehetőség. A környezet feldíszítése; ajándékkészítés-ajándékozás, felfedezve az „adni is öröm” élményét; játékos vetélkedők; népszokások kipróbálása; népszokásokhoz főződőtechnikák elsajátítása; részt venni más intézmények programjain, illetve műsort szervezni más intézmények számára – ezek a céljaink, melyeket a TÁMOP pályázat keretében szeretnénk megvalósítani.
Reméljük, hogy a projekt nyomán tanulóink közelebb kerülnek a néphagyomány világához, az átélt tapasztalatokat továbbörökítik szűkebb és tágabb környezetükben. Az iskolán kívüli programok szélesítik látókörüket, nyílik a világ előttük. Az iskolai programok közös élménye szorosabbá kovácsolja a közösségeket, megtanulnak egymásra figyelni. Az alkotómunka lendületében fejlődne kreativitásuk, kézügyességük, esztétikum iránti fogékonyságuk. A különbözőprogramok elősegítenék a várakozás békés meghittségét, a karácsonyi hangulat szeretetteljes légkörét.
 
A projekt megvalósításának ideje:
2011. november 28–december 21.
A projekt megvalósításának helye:
Gárdonyi Géza Általános Iskola Sóshartyáni Tagintézménye- Sóshartyán
 
Célcsoport: a napközi és a 7. osztály
További bevont tanulók: Az iskola összes alsó és felső tagozatos diákja
A Projekt célja:

 

·         -A szociális képességek fejlesztése az ünnepre hangolódással.
·         A tolerancia, az együttműködés,
·         egymás szeretete és tisztelete,
·         a közös munka öröme,
·         az kifejezőképesség fejlesztése,
·         az esztétikai képesség fejlesztése.
·          Cselekedtetéssel, önálló tapasztalatszerzés által a már meglévő ismeretek gazdagítása, új ismeretszerzés.
·         Az ismeretek rendszerezése, felhasználása.
·         Az adventi időszak nemzetiségi hagyományainak megismerése, ápolása.
 
Fejlesztendő kompetenciák:
·         Együttműködő készség
·         Kommunikációs készség
·         Szociális készségek (empátia, türelem, tolerancia)
·         Rendszerező készség
·         Lényegkiemelő képesség
·         Információkezelő –képesség
·         Tanulási képesség
·         Figyelem, koncentráció
·         Megfigyelőkészség
·         Emlékezet
·         Kreativitás
·         Fantázia
·         Előadói képesség
·         Önbizalom, pozitív énkép
 
 
 
Tervezett produktumok:
·         plakátok
·         rajzok
·         adventi naptárak
·         karácsonyi díszek készítése, kiállítása
·         betlehemek
·         zenés, verses, táncos záróműsor
 
Munkaformák, módszerek:
·         Frontális, páros, egyéni és csoportmunka
·         Cselekedtetés, megfigyelés, beszélgetés, beszéltetés, tanári kérdés, tanári közlés magyarázat, ellenőrzés, értékelés
·         Differenciálás
·         Kooperatív technikák alkalmazása
·         Csoportalakítás, csapatkapitányok kiválasztása, csoportfejlesztés
·         Önálló ismeretszerzés, szövegalkotás
 
 
 
 
 
 
 
 
A program részletes leírása:
„Gyertyalángtól csillagfényig”
1. hét: Karácsony és karácsonyvárás más népek kultúráiban

 

NOV. 28.
HÉTFŐ
 
NOV. 29.
KEDD
NOV. 30.
SZERDA
DEC. 01.
CSÜTÖRTÖK
DEC.
02.
PÉNTEK
 
1220-PROJEKT MEGNYITÓ
 
(TORNATEREM)
 
 
 
 
 
1430-ANGOL KARÁCSONY BEMUTATÁSA
4-8. o
 
(PUDINGKÉSZÍTÉS, ÍR TÁNC)
 
KITTI+
GYÖNGYVÉR
 
1430-NÉMET KARÁCSONY BEMUTA-TÁSA
4-8. o.
kókuszgolyó
 
ZSUZSI
 
1430-OROSZ KARÁCSONY BEMUTATÁSA
4-8. o.
 
(SZAMOVÁR)
 
VNA
 
15-19 MIKULÁS-VÁRÓ DISCÓ
1-8. o.
 
(BÜFÉ, JEGYEK zsákbamacska)
 
DÖK
 
November 28.: A projekt megnyitóján részt vett a polgármester asszony és a CKÖ elnöke is. Vinczéné Nagy Andrea köszöntötte a vendégeket, majd felkérte az Igazgató nénit az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtására. Ezután a napközisek éneke és versei következtek, majd két 7. o-s lány ppt segítségével röviden bemutatta adventet. Vinczéné N. Andrea felhívta a figyelmet két versenyre is: az adventi naptárkészítésre és a tanteremdíszítésre, majd Mulicza Zsuzsanna ismertette a heti programtervet. Ezután az egyik hetedikes lány mondott verset, majd végezetül egy zenés ppt-t néztünk meg közösen a négy gyertyáról.

 

 p1020335.jpg

p1020337.jpg

 
November 29.: Szilágyi Kitti tanár néni ppt segítségével mesélt a gyerekeknek az angol karácsonyi szokásokról, majd Nagy Gyöngyvér tanító néni bemutatta a kiállított tárgyakat. Ezután Gyöngyvér tanító néni beszélt az ír táncról és táncszokásokról, majd néhány vállalkozó gyermekkel be is mutatott egy pár tánclépést. A tanulóknak igazán az tetszett, amikor ő maga perdült táncra és bemutatott egy ír táncot. Végezetül főzés nélküli pundingot készítettünk mazsolával a tanulókkal közösen, amit azután jóízűen el is fogyasztottunk.
 

p1020350.jpg

 

 

p1020361.jpg

 

p1020372.jpg

 

p1020384.jpg

 

p1020387.jpg

 

November 30.: A német nyelvterület adventi és karácsonyi szokásait Mulicza Zsuzsanna tanár néni mutatta be színes ppt segítségével. Megismerhettük a kopácsolós éjszakák, a maszkos járások, a szálláskeresés, az adventi koncertek és az adventi vásár szokásait. Ezután kókuszgolyót készítettünk közösen, amit végezetül jóízűen el is fogyasztottunk.

 

 

kep-010.jpg

 

kep-016.jpg

 

kep-023.jpg

December 1.: Oroszország karácsonyi sajátosságait Vinczéné Nagy Andrea tanár néni mutatta be érdekes ppt segítségével, melyből sok újdonságot ismerhettek meg a tanulók. Még egy rövid dalt is tanultunk oroszul, majd megismerkedtünk a szamovár felépítésével és működésével. Sőt a gyerekek ki is próbálhatták, megkóstolhatták az orosz teát. Teázgatás közben pedig megnézeget-hették a kiállított tárgyakat, próbálták kibetűzni a cirill feliratos képeslapokat, könyveket, szétszedték és összerakták a matrjoska babát.
 

p1020474.jpg

 

p1020472.jpg

 

p1020491.jpg

 

 

p1020498.jpg

 December2.: A hét utolsó napján, péntek délután került megrendezésre a Mikulásváró diszkó. A szülők sokat segítettek a szendvicskészítésben és a lebonyolításban is. A büfében a szendvicseken és az üdítőkön kívül sok finomságot is kaphattak a gyerekek. A táncolás mellett zsákbamacskák is vehettek, sőt a tánctudásukat táncversenyben is megmutathatták tanulóink. Az adventi naptárkészítő verseny eredményét is ekkor tudták meg a gyerekek. A zsűri nem is tudott dönteni a szebbnél szebb naptárak láttán, így minden osztály azonos ajándékot kapott.

p1020565.jpg

 

p1020570.jpg

 

p1020557.jpg

 

p1020536.jpg

 
 2. hét: Mikulás hete

 

DEC. 05.
HÉTFŐ
 
DEC. 06.
KEDD
DEC. 07.
SZERDA
DEC. 08.
CSÜTÖRTÖK
DEC. 09.
PÉNTEK
de.:
A hét
programjának
 ismertetése, közös
gyertyagyújtás
 
du 14.30: Mikulás kézműves délután
1-8.o.
 
 
de: Érkezik a Mikulás az osztályokhoz
 
1-8. o.
A magyar és cigány adventi és karácsonyi szokások összehasonlítása, megbeszélése délelőttönként a rajz, etnika, technika órákon, napköziben
14.30 Vetélkedő az előző kulturális héthez kapcsolódóan
 
4-8. o.
4-5 fős csapatok
 
VNA
 
 
 
14. 30 Adventi, karácsonyi rajzverseny
 
1-8. o.
Sz. Edit
 
December 5.: A második hét első napján délelőtt az egész iskola jelenlétében közösen meggyújtottuk az adventi koszorú második gyertyáját, majd Mulicza Zsuzsanna tanár néni ismertette a heti programokat. Délután kézműves foglalkozásra vártuk vissza a gyerekeket, ahol készíthettek képeslapot, Mikulás szánt papírból, léggömböm érkező Mikulást és Mikulás csizmácskákat is. Az érdeklődés nagy volt, a gyerekek igyekeztek mindent kipróbálni.

 

 

kezm3.jpg

 

kezm-2.jpg

 

 

 miku-kezm1.jpg

miku4.jpg

 

December 6.:Kedden délelőtt minden osztály izgalommal várta, hogy mikor toppan be hozzájuk a Télapó. Már napok óta kis műsorral készültek, hogy kedveskedjenek vele a Mikulásnak, és persze azért, hogy jó gyermekekhez illően csomagot kapjanak. A Télapó szinte a szava is elakadt a szebbnél szebb énekek és versek hallatán, de a csomagokkal nem fukarkodott, mindenkinek jutott belőle.
 

p1020668.jpg

 

p1020663.jpg

 

p1020672.jpg

 

p1020687.jpg

 December 7.: Szerdán és az előző napok délelőttjén az etnika, osztályfőnöki rajz és technika órák keretében a tanulók felidézték a magyar és roma karácsonyi szokásokat illetve összehasonlították azokat. Az előző héten megismert más népek karácsonyáról, a magyar és roma karácsonyi szokásokról plakátot is készítettek csoportmunkában.

 

img_0947.jpg

 
December 8.: Csütörtökön délután 4-5 fős csapatok adhattak számot az előző héten már megismert népek és a magyar karácsonyi szokásokról. A vetélkedőn keresztrejtvény, villámkérdések, puzzle összerakás, és ügyességi feladatok várták az érdeklődő csapatokat. Az első három helyezett oklevelet és apró ajándékot is kapott.
 

045.jpg

 

046.jpg

 

061.jpg

 

076.jpg

 

090.jpg

 

094.jpg

 

098.jpg

 
December 9.: Pénteken délután az alsósok és a felsősök is rajzversenyen vehettek részt, melynek témája „Gyertyalángtól csillagfényig” volt. A téma nagyon tág, hiszen magába ölelte az adventi és a karácsonyi ünnepkört is, a technika nem volt meghatározva. Születtek is jócskán szép rajzok, nem volt könnyű dolga zsűrinek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. hét: Luca hete

 

DEC. 12.
HÉTFŐ
 
DEC. 13.
KEDD
DEC. 14.
SZERDA
DEC. 15.
CSÜTÖRTÖK
DEC. 16.
PÉNTEK
de.:
A hét
programjának
ismertetése, közös
gyertyagyújtás
 
-du:14.30 Karácsonyi énekverseny
1-8. o.
 
 
14.30 Luca napi boszorkány szépségverseny, és szokások
4-8. o.
búzaültetés, Luca-naptár készítése
1-3. o.
 
 
14.30 Betlehem-készítés osztályonként
 
14.30 Karácsonyi játszóház
 
1- 8. o.
 
14. 30
Vers és prózamondó verseny
 
1-8. o.
 
December 12.: A harmadik hét első napján délelőtt az egész iskola jelenlétében közösen meggyújtottuk az adventi koszorú harmadik gyertyáját, majd Mulicza Zsuzsanna tanár néni ismertette a heti programokat. Délután karácsonyi énekversenyre vártuk vissza a tanulókat, akik jöttek is szép számban, hogy bemutassák énektudásukat. Nemcsak egyéni versenyzők voltak, hanem csoportok is, és voltak, akik angolul énekeltek.
 

p1020772.jpg

 

p1020774.jpg

 

p1020777.jpg

 

p1020786.jpg

 December 13.: Luca napján délután több programmal is vártuk a tanulókat. Azon túl, hogy megismerkedtek a különféle Luca napi népszokásokkal, a napközisek búzát is ültettek, hiszen a régiek szerint, ha a búza karácsonyra kikelt, akkor jó termésre számíthattak a következő évben. Sőt még Luca naptárat is készítettek, melybe elkezdték feljegyezni, melyik napra mi jellemző, hogy megjósolhassák a következő évi időjárást.
 

img_0903.jpg

 

p1020798.jpg

 

img_0891.jpg

 A felsősöknek boszorkányszépség-versenyt rendeztünk. Érkeztek is a „szebbnél szebb” boszorkák, némelyiktől még mi is megijedtünk. Nem is volt könnyű dolga dönteni a zsűrinek! Ezután a lányok férjet jósolhattak maguknak: 13 cetlire fiúneveket írtak, majd gyurmagombócba tették, s akit elsőnek kihúztak, az lesz a férj neve. A férjjóslásban még az igazgató néni is és néhány tanár néni is részt vett.

p1020792.jpg

 

p1020828.jpg

img_0920.jpg

p1020869.jpg

 

p1020874.jpg

 December 14.: A harmadik hét szerdáján délután osztályonkénti betlehemkészítésre vártuk a gyerekeket. Jöttek is minden osztályból, hogy a saját elképzelésük szerint megalkossák a betlehemüket, mely aztán az osztályukat díszítette. Voltak, akik papírból dolgoztak, mások textilből, fonálból, megint mások gyurmát használtak, de a szalmát senki sem felejtette el.

1.o.-es-napkozi-kozos.jpg

 

2.-osztaly.jpg

 

4.osztaly.jpg

 

 

5.-osztaly.jpg

 

6.-osztaly.jpg

 

7.-osztaly.jpg

 

8.osztaly.jpg

 

A nyolcadikosok jóvoltából a pedagógusok a folyosón készítettek egy nagyméretű betlehemet.
 

p1020875.jpg

 

p1020877.jpg

 

tantestulet.jpg

December 15.: Csütörtökön délután karácsonyi játszóházba vártuk az iskola kicsijeit és nagyjait egyaránt. Készíthettek szalvétaképeket, hajtogathattak origami technikával csillagokat

 
 
 
 
 
 
 
December 16.: A harmadik hét utolsó napjára vers-és prózamondó versenyt hirdettünk, melyen 1-8. osztályig bárki részt vehetett, a feltétel csak annyi volt, hogy a versnek vagy a prózának kapcsolódnia kellett a karácsonyhoz. Rövidebb hosszabb terjedelmű szebbnél szebb verseket és prózákat hallottunk. A zsűri nemcsak a biztos szövegtudást figyelte, hanem az előadásmódot is. A sok versenyző miatt végül külön hirdetett a zsűri eredményt az alsósok és a felsősök körében. Az alsóban még különdíj is született. A helyezettek az oklevél mellett könyvet és édességet is kaptak, de persze minden résztvevő kapott cukrot. Nagy örömünkre néhány gyermeket a szüleik is elkísértek a versenyre.
 

p1020947.jpg

 

p1020950.jpg

 
 

p1020954.jpg

 

p1020955.jpg

 
 
 
4. hét: Karácsony hete

 

DEC. 19.
HÉTFŐ
 
DEC. 20.
KEDD
DEC. 21.
SZERDA
DEC. 22.
CSÜTÖRTÖK
DEC. 23.
PÉNTEK
de.:
A hét
programjának
 ismertetése,
közös
gyertyagyújtás
 
14.30
Karácsonyi
 játszóház
felsősöknek
(virágkötő)
Mézeskalács díszítés
1-8. o.
 
 
9.00 iskola- Kiállítás 
(Szülők meghívása)
 
10.00 Kultúrház-Projectzáró ünnepség osztályonkénti műsorokkal
1-8. o.
 
 
tanítás nélküli munkanap
 
 
téli szünet
 
 
téli szünet
 
December 19.: A negyedik hét első napján, hétfő délelőtt az egész iskola jelenlétében közösen meggyújtottuk az adventi koszorú utolsó gyertyáját, majd Mulicza Zsuzsanna tanár néni ismertette a heti programokat. Délután mézeskalács díszítésére vártuk vissza a gyerekeket. Mivel segítő szülőink már a hétvégén megsütötték a mézeskalácsot, így már csak a tojásfehérjét kellett porcukorral összekevernünk, s már kezdhettük is a díszítést. A gyerekek ügyesen bántak a zacskókba tett mázzal, és szép mézeskalácsok születtek.
 

p1020964.jpg

 

p1020965.jpg

 

p1020976.jpg

 A mézeskalács díszítésén kívül egy virágkötő segítségével a gyerekek megtanultak színes szalagokból masnikat készíteni, mellyel aztán karácsonyi ablak- és ajtódíszeket készítettek. Szőlővenyigéből készítettek alapot, melyet színes szalaggal vagy gyönggyel díszítettek, majd tobozt kötöttek a közepébe.

 
 p1020997.jpg
p1020967.jpg
 
p1020993.jpg
 December 20.:  Ezen a napon 9 órától nyitottuk meg a kiállítást a 7. osztályosok termében, melyet a több mint három hét alatt készült produktumokból állítottunk össze. A kiállítás megnyitóján részt vett a polgármester asszony és a CKÖ elnöke is. A napközisek rövid verses-énekes műsorral nyitották meg a kiállítást, amit aztán minden osztály végignézett, sőt még néhány szülő is eljött megnézni.
10 órától a Szolgáltat-lak Művelődési Házban került sor a záróműsor megrendezésére. A műsorra az óvódások és az önkormányzati dolgozókon kívül nagyon sok szülő és érdeklődő is eljött, a terem teljesen tele volt a nézőközönséggel. A műsort egy közös dallal indítottuk, a 100 Folk Celsiustól énekeltük el az Ünnepek ünnepe című dalt. Majd Puporka Natália, Bada Mónika és Rácz Vanessza 5. osztályos tanulók mondtak verseket. Őket az énekkar követte, angolul énekeltek karácsonyi dalt. Utána az 1. osztályosok hópehely-tánca következett, majd Bartus Marianna és Danyi Krisztián 6. o.-s tanulók mondtak verseket. Ezután a 3. és 4. osztály közös színdarabja következett, Brúnó maci karácsonya címmel. A mesejáték után Lakatos Szimonetta, Lakatos Mirtill, Lakatos Roland, Kékesi Veronika és Göndös Krisztina 7. osztályos tanulók mondtak verset, majd a 7. osztály elénekelte a Táncos hópihék dalt. A dal után Bartus Marianna 6. osztályos, illetve Göndös Krisztina, Lakatos Szimonetta, Lakatos Mirtill és Danyi Julianna 7. osztályos tanulók modern tánca következett Mariah Carey: All I Want For Christmas Is You számára. Ezt a 7. osztályosok vidám betlehemes játéka követte, majd Lakatos Szimonetta, Lakatos Mirtill, Lakatos Roland, Kékesi Veronika és Göndös Krisztina 7. osztályos tanulók elénekelték a Ha elmúlik karácsony című dalt. A műsor zárásaként közösen elénekeltük a TNT: Fehér karácsony című dalát.
 
 p1030064.jpg
p1030068.jpg
p1030073.jpg
p1030080.jpg
p1030082.jpg

p1030085.jpg

 

p1030083.jpg

 

p1030089.jpg

 

p1030091.jpg

A projekt értékelése:
A projekt gyakorlati megvalósítása megerősített bennünket, hogy egy olyan témát dolgoztunk fel, mely nemcsak felkelti a gyermekekben rejtőző kíváncsiságot, de nagyban épít a már meglévő ismeretekre, tudásanyagra is. A projekt ideje alatt végig nagy volt a gyerekek érdeklődése, amit az is bizonyít, hogy minden délutáni programon sokan voltan jelen. A projekt az általunk kitűzött célokat elérte, megvalósította. A sok színes program, a változatos tevékenységek sora érdekessé és élményszerűvé is tette az adventi témakört a gyermekek számára. Így kicsit másképp, a tanulás új módszereit, lehetőségeit felfedezve jutottak a gyerekek új ismeretekhez, önálló tapasztalatokhoz, s nem utolsó sorban számtalan közös élményhez is. Nagy örömünkre szolgált az is, hogy a projekt ideje alatt a szülőket többször is sikerült bevonnunk.
Az értékelések során mind a gyerekek részéről, mind pedig a szülők és vendégeink részéről csak pozitív visszajelzéseket, megnyilvánulásokat kaptunk.
A tudatos tervezésnek, szervezésnek, az összehangolt és egymást segítő munkánknak köszönhetően sikeres három hetet meghaladó projektet zártunk. A projekt sikeressége tantestületünk összehangolt csapatmunkáját is dicséri.
Még a Nógrád Megyei Hírlapban is megjelent egy cikk a projektről:

beolvasas0001.jpg

 

 

 

 

Elkészültek az adventi naptárak.

1. osztály:

 

p1020528.jpg

 

2. osztály:

 

p1020529.jpg

3. osztály:

 

p1020524.jpg

4. osztály:

 

p1020525.jpg

5. osztály:

 

p1020519.jpg

6. osztály:

 

p1020526.jpg

7. osztály:

 

p1020520.jpg

8. osztály:

 

p1020522.jpg

A napközisek naptára:

 

p1020527.jpg

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

sóshartyán dankó út 13

(bartus marianna , 2011.12.05 11:12)

nagyon szupik lettek az egész osztályér gratulálok minden egyes osztálynak tényleg nehéz lett volna választani melyik a leg jobb :) de igy a leg jobb mindenki nyert !! :) xĐ

Re: sóshartyán dankó út 13

(Rendőr Andi néni :), 2011.12.05 18:09)

Egyetértek. Mind nagyon tuti lett!
Ügyesek vagyunk! Gratula mindenkinek! :)